XVII.asır ortalarında Türkiye üzerinden İran’a Seyahat