KALİTELİ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN-William GLASSER

KALİTELİ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN-William GLASSER
5 Mayıs 2014Yorum Yap
KALİTELİ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN-William GLASSER

(Öğrencileri Baskısız Yönetmek) BEYAZ YAY-326 SAYFA-TEMİZ 25 tl

Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.”
Hosoa Ballow (Ön Kapak’tan)

Orta öğrenimde, gelişigüzel seçilen bir okulun zorunlu bir dersindeki öğrencileri, yol onarım işçileri olarak düşünün. İşçiler, sınıftaki öğrenciler kadar çalışıyor olsalardı, en azından yarısı yan gelip yatıyor, keyif yapıyor, sigara içiyor, sohbet ediyor ve işi başkalarının yapmasından tümüyle memnun görünüyor olurlardı. Çalışanların da, ancak birkaçı sıkı çalışıyor ve büyük olasılıkla hiçbiri kaliteli iş çıkarmıyor olurdu.

Bununla birlikte, açıktır ki öğrenciler kalite üzerine düşünmekte ve okullarında kaliteden ne anlaşıldığını bilmektedirler. Bu konuda lise öğrencilerinden oluşan gruplarla uzun uzadıya konuştum; birçoğu kaliteyi atletizmde, müzikte, tiyatroda; çok azı sosyal etkinliklerde ya da meslek derslerinde görüyor, ama hiçbir olağan derslerde görmüyor. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, sınıfta kaliteli iş çıkarabileceğine inanmakla birlikte, bunu hiç yapmadığını ve gelecekte de yapmayı düşünmediğini belirtiyor. Bu kitabın amacı, büyük çoğunluğunun, yüksek kalite okul çalışmaları sergilemesi için öğrencileri yönetmenin yolunu açıklamaktadır. Bu yol, okullardaki sorunların çözümünün temelinde yatmaktadır.- William Glasser

İstekleriniz için “muallimsahaf@gmail.com”a mail atabilirsiniz .Kargo ücreti alıcıya aittir. 

DSCN5726

Ali Çalışır Websitesi