İSLAMDA SOSYAL ADALET/Seyyid KUTUP/ 15 TL

İSLAMDA SOSYAL ADALET/Seyyid KUTUP/ 15 TL
18 Nisan 20141 Yorum
İSLAMDA SOSYAL ADALET/Seyyid KUTUP/ 15 TL

1980 BASIM-430 SAYFA- 2EL- EKSİK YOKDSCN4337

Uluhiyet, kainat, hayat ve insan ile ilgili İslami düşünüşü genel çizgileriyle kavramadan “İslam’da sosyal adalet”in özelliğini kavrayamayız. Çünkü sosyal adalet, İslam’ın bütün öğretilerinin kaynaklandığı bu ana esasın bir dalından başka bir şey değildir.

İslam insan hayatının tümünü düzenlemeyi üzerine alırken, çeşitli yönlerini rastgele ve birbirinden ayrı ve darmadağın bir şekilde ele almaz. Çünkü İslam’ın uluhiyyet, kainat ve hayat ile ilgili külli ve mükemmel bir düşünüşü vardır. Bütün incelik ve teferruat bu düşünüşten çıkar; bütün nazariye ve teşri’leri, cezaları, ibadet ve muameleleri onunla sıkı sıkıya bağlıdır. Böylece hepsi bu mükemmel ve geniş kapsamlı düşünüşten kaynaklanır. Fakat insanın görüşüne (rey) de hiçbir durumda zincir vurulmaz; hiçbir problem de diğer problemlerden ayrı olarak ele alınıp çözümlenmeye çalışılmaz. İslam’ın külli şekildeki bu tasavvurunun bilinmesi, hakkında araştırma yapacak olana esas ve kurallarını anlamayı, cüz’i şeyleri külli esaslara bağlamayı, zevkle ve inceliklerine kadar, çizgi ve yönelişlerini incelemeyi, onu iç içe, mükemmel bir düzen, parçalanmaz bir bütün olarak görmeyi, bütün parça ve hedefleri bir arada bulunmadıkça hayatta hiçbir semere veremeyeceğini görmeyi çok kolaylaştırır

İstekleriniz için “muallimsahaf@gmail.com”a mail atabilirsiniz.Kargo ücreti alıcıya aittir. 100 tl üzeri siparişlerde kargo ücreti tarafıma aittir.

Ali Çalışır Websitesi

Yorumlar (1)