İSLAM VE FİLOZOFİ (Birinci CİLT)/Muhammed Bakır ES SADR/ 25 tl

İSLAM VE FİLOZOFİ (Birinci CİLT)/Muhammed Bakır ES SADR/ 25 tl
28 Mart 2014Yorum Yap
İSLAM VE FİLOZOFİ (Birinci CİLT)/Muhammed Bakır ES SADR/ 25 tl

HİCRET YAY/ADIM YAZILI/BASKI TAR 1980/ 2 el-

Kitabın Önsöz’ünden…İlkin: Düşünmede akli metodun sıhhatine kail akli mantık üzre istidlal. Ki akıl, malik olduğu deney üstü zorunlu bilgilerle insan düşüncesinde ilk temel kriterdir. Herhangi bir felsefi yahut ilmi düşünce bu genel kritersiz mümkün değildir. Ve hatta empiristler bile -deneyi temel kriter görmelerine rağmen- akli esaslardan müstağni değildirler. Zaten gerçekte deney de akli kriterlerin tatbik aracından başka bir şey değildir.

İkinci olarak: İnsan bilgisinin değeri incelenecektir. Bilgiye bir değer atfedebilmek ancak akli mantık esaslarınca mümkündür. Diyalektik mantık, bilgiye sağın bir değer biçmede yetersiz kalmaktadır.

KONDİSYONU İYİ-ÜZERİNDE KULLANICININ ADI VE KAŞESİ VAR

İstekleriniz için “muallimsahaf@gmail.com”a mail atabilirsiniz veya alta yorum yazabilirsiniz.Kargo ücreti alıcıya aittir. 100 tl üzeri siparişlerde kargo ücreti tarafıma aittir.

 

DSCN4609 DSCN4610

Ali Çalışır Websitesi